Predstava A NATALE PUOI: ZT Novigrad, TOŠ Novigrad i DV Suncokret, 13.02.2022. CMIK Novigrad