PREDŠKOLCI I UČENICI TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE PRIPREMAJU ČOKOLANDA JAJA, 04.04.2023.