SVJETSKI DAN ZDRAVLJA-POSJET DR. SONJE ŠIKANIĆ U SKUPINI FOLLETTA, 07.04.2023.