O nama

DJEČJI VRTIĆ SUNCOKRET

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE:

I CUCCIOLOTTI

I PULCINI

I CILAMINI

I PESCIOLINI

DJELATNICI

KONTAKT

Dječji vrtić suncokret – Scuola dell’infanzia Girasole
Emonijska – Via Emonia 6
52466 Novigrad – Cittanova
tel: 052 726 864
e-mail: girasole.suncokret@gmail.com