Novigradske Božićne radosti 16.-18.2022, CMIK Novigrad