Dokumenti

OBRASCI

RICHIESTA D’ISCRIZIONE 2023-24_ZAHTJEV ZA UPIS 2023-24

RICHIESTA D’ISCRIZIONE PRESCUOLA 2023-24_ZAHTJEV ZA UPIS PREDŠKOLA 2023-24

QUESTIONARIO INIZIALE 2023-24_INICIJALNI UPITNIK 2023-24

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE_ZAHTJEV ZA ISPIS

RICHIESTA DI RILASCIO CERTICAFICATI-OPINIONI_ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE-MIŠLJENJA

RICHIESTA DIRITTI PIU’ FIGLI_ZAHTJEV PRAVA VIŠE DJECE

RICHIESTA DIRITTI FAMIGLIA AFFIDATARIA_ZAHTJEV PRAVA UDOMITELJSKA OBITELJ

RICHIESTA DIRITTI INVALIDI GUERRA PATR._ZAHTJEV PRAVA INVALIDI DOM. RATA

RICHIESTA DIRITTI DIFFICOLTA’ SVILUPPO_ZAHTJEV PRAVA RAZVOJNE TEŠKOĆE

RICHIESTA DIRITTI MALATTIA_ZAHTJEV PRAVA BOLESTI

RICHIESTA DIRITTI PASTI_ZAHTJEV PRAVA PREHRANA

 

OPĆI AKTI

STATUT

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

PRAVILNIK O UPISIMA I MJERILIMA UPISA

POJEDINAČNI AKTI

SI GIRASOLE.AVVISO PRESCUOLA 2022-23_DV SUNCOKRET.JAVNI POZIV PREDŠKOLA_2022-23

ODLUKA_GENERALNO ČIŠĆENJE-DELIBERA_PULIZIE GENERALI

DELIBERA ISCRIZIONI_ODLUKA O UPISIMA 2022-2023

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI 2022-23_JAVNI POZIV UPISI_2022-23

DOKUMENTI O ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU

SUNCOKRET_KURIKULUM_2023-24_2027-28

 

SUNCOKRET_PLAN I PROGRAM RADA_2023-2024

 

SUNCOKRET_GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA_2022-23

SUNCOKRET_PLAN I PROGRAM RADA_2022-2023

 

SUNCOKRET_GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA_2021-2022

 

FINANCIJSKI DOKUMENTI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE

ODLUKA O MJERILIMA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U GRADU NOVIGRADU-CITTANOVA

IZJAVA FINANCIJSKA POTPORA_DICHIARAZIONE SOSTEGNO FINANZIARIO_MAECI-UI

 

2024

PIANO FINANZIARIO 2024_FINANCIJSKI PLAN 2024

PIANO FINANZIARIO 2024_FINANCIJSKI PLAN 2024 _2. RAZINA

 

2023

ZAVRŠNI RAČUN 2023_BILJEŠKE

ZAVRŠNI RAČUN 2023_Obrasci_financijskih_izvjestaja

ZAVRŠNI RAČUN 2023_POTVRDA

ZAVRŠNI RAČUN 2023_REFERENTNA STRANICA

 

ASSESTAMENTO PIANO FINANZIARIO 2023_REBALANS 2023

 

ODLUKA IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA 30.06.2023.

IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA_ESECUZIONE PIANO FINANZIARIO_30.06.2023.

 

PLAN NABAVE 2023_PIANO ACQUISTI 2023

 

ODLUKA-FINANCIJSKI PLAN 2023_DELOBERA-PIANO FINANZIARIO 2023

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2023_SPIEGAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2023

FINANCIJSKI PLAN 2023_PIANO FINANZIARIO 2023

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2023-2025_PROIEZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2023-2025

 

2022

ODLUKA ZAVRŠNI RAČUN 2022_DELIBERA RESOCONTO FINALE 2022

POTVRDA ZAVRŠNI RAČUN 2022_CERTIFICATO RESOCONTO FINALE 2022

ZAVRŠNI RAČUN 2022_RESOCONTO FINALE 2022

REFERENTNA STRANICA-ZAVRŠNI RAČUN 2022_PAGINA DI RIFERIMENTO-RESOCONTO FINALE 2022

BILJEŠKE_ZAVRŠNI RAČUN 2022_ NOTE RESOCONTO FINALE 2022

 

ODLUKA FINANCIJSKI PLAN 2022_ DELIBERA PIANO FINANZIARIO 2022

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022_SPIEGAZIIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022

FINANCIJSKI PLAN 2022_PIANO FINANZIARIO 2022

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA 2022-2024_PROIEZIONE PIANO FINANCIARIO 2022-2024

 

2021

ODLUKA O VERIFIKACIJI ZAVRŠNOG RAČUNA 2021_DELIBERA VERIFICA CONTO FINALE 2021

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021_RESOCONTO FINANZIARIO 2021

POTVRDA FINA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2021_CERTIFICATO FINA RESOCONTO FINANZIARIO 2021

 

 

NATJEČAJI I JAVNI POZIVI

03.01.2024._CONCORSO EDUCATORE SUPPLENTE_NATJEČAJ ODGOJITELJ ZAMJENA

 

23.11.2023._CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVIENTE_NATJEČAJ SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA

 

23.11.2023.-CONSORSO RESPONSABILE SANITARIO/A_NATJEČAJ ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA

 

06.11.2023._OBAVIJEST_PRIHVAĆANJE PONUDE BDC

 

21.09.2023._CONCORSO PERSONA PULIZIE-INSERVIENTE_NATJEČAJ SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA

 

02.08.2023._NATJEČAJ_SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA_CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVIENTE

 

02.08.2023_NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA_CONCORSO EDUCATORE/ICE

 

05.07.2023_NATJEČAJ SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA_CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVIENTE

OBAVIJEST NATJEČAJ SPREMAČ/ICA-SERVIR/KA_AVVISO CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVIENTE

 

13.06.2023. NATJEČAJ_SPREMAČ-SERVIR NEODREĐENO_CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVINETE INDETERMINATO

OBAVIJEST NATJEČAJ_ SPREMAČ-SERVIR_AVVISO CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE-INSERVIENTE

 

11.05.2023. – NATJEČAJ ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA_CONCORSO RESPONSABILE SANITARIO/A

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA_ZDRAVSTVENI VODITELJ_DELIBERA CANDIDATI RESPONSABILE SANITARIO

 

06.03.2023.- NATJEČAJ ODGOJITELJ ODREĐENO 31.08.2023. – CONCORSO EDUCATORE DETERMINATO_31.08.2023

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ODGOJITELJ ODREĐENO 31.08.2023._DELIBERA CANDIDATI EDUCATRORE DETERMINATO 31.08.2023.

 

06.03.2023.- NATJEČAJ ODGOJITELJ_ODREĐENO_ZAMJENA – CONCORSO EDUCATORE DERERMINATO_SUPPLENZ

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ODGOJITELJ ZAMJENA_DELIBERA CANDIDATI EDUCATORE SUPPLENTE

 

06.03.2023. – NATJEČAJ_SPREMAČ_NEODREĐENO – CONCORSO PERSONA PULIZIE INDETERMINATO

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA_SPREMAČICA_DELIBERA CANDIDATI PERSONA DELLE PULIZIE

 

NATJEČAJ ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA_CONCORSO RESPONSABILE SANITARIO/A_13.12.2022.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA_ZDRAVSTVENI VODITELJ_DELIBERA SCELTA CANDIDATI-RESPONSABILE SANITARIO

 

NATJEČAJ SPREMAČ/ICA_CONCORSO PERSONA DELLE PULIZIE_13.12.2022.

ODLUKA NATJEČAJ-SPREMAČICA-DELIBERA CONCORSO-PERSONA DELLE PULIZIE

 

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA ZAMJENA 07.11.2022._CONCORSO EDUCATORE/ICE SUPPLENTE_07.11.2022.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA_ODGOJITELJ ZAMJENA_DELIBERA SCELTA CANDIDATO-EDUCATRICE SUPPLENTE

 

NATJEČAJ POMOĆNI/A KUHAR/ICA_CONCORSO AIUTO CUOCO/A_11.10.2022.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA_POMOĆNI/A KUHAR/ICA_DELIBERA SCELTA CANDIDATO AIUTO CUOCO/A

 

NATJEČAJ ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA_CONCORSO RESPONSABILE SANITARIO/A_11.10.2022.

ODLUKA PONIŠTENJE NATJEČAJA ZDR.VODITELJ/ICA_ DELIBERA ANNULLAMENTO CONCORSO RESP.SANITARIO/A

 

NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA ODREĐ ENO_CONCORSO EDUCATORE/ICE DETERMINATO_11.10.2022.

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ODGOJITELJ DO 31.08.2023_ DELIBERA SCELTA CANDIDATO EDUCATORE/ICE FINO 31.08.2023.

 

ZPPI

Službenik za informiranje pri Dječjem vrtiću Suncokret-Scuola dell’infanzia Cittanova:

Arianna Doz, ravnateljica
tel: 052 726 864
e-mail: inf.girasole@gmail.com

ODLUKA_SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Zalba-sutnja-uprave-obrazac

Zalba-protiv-rjesenja-obrazac

Zahtjev-za-pristup-informacijama-obrazac

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-obrazac

Zahtjev-za-ispravak-ili-dopunu-informacije-obrazac

 

2023

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2023_RELAZIONE ANNUALE ZPPI 2023

 

2022

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv 2022

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI 2022_RELAZIONE ANNUALE ZPPI 2022