DAN OTVORENIH VRATA TALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE NOVIGRA: U UTORAK 25.04.2023., U 17:30