Paguri uključeni u projekt CHE FINO…,16.03.2023., Gradska knjižnica Novigrad