Anketa o zadovoljstvu krajnjih korisnika sa provedenim aktivnostima u sklopu projekta „Od mora do tanjura – edukativne aktivnosti i opremanje kuhinja dječjih vrtića“

Molimo Vas da ispunjavanjem ove kratke ankete doprinesete evaluaciji provedenog projekta, a kako bi u budućim aktivnostima bili još bolji i usmjereniji na potrebe i interese naše zajednice.
Projekt su zajednički proveli Grad Novigrad – Cittanova i dječji vrtići Girasole i Tičići.
Anketa je dostupna na ovom linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy6Yawm6lAHsIpFWFr54h8_nG4RbjbHjrZMVpD4jl22lBjag/viewform?usp=sf_link

Zahvaljujemo na sudjelovanju!

Navedene aktivnosti sufinancirane su nepovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, putem Uprave za Ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, u sklopu projekta „Od mora do tanjura – edukativne aktivnosti i opremanje kuhinja dječjih vrtića“, a koji je odobren putem natječaja Lokalne akcijske grupa u ribarstvu FLAG „Pinna nobilis“ u okviru podmjere 4.2.1.. Udio sufinanciranja sredstava iz spomenutog Europskog fonda iznosi 8.997,34 €.